Zgody i klauzula informacyjna esize.me

Jeśli chcesz skorzystać z narzędzia do skanowania oraz uzyskać dostęp do usług, które ułatwią Ci wybór obuwia możliwie najlepiej dopasowanego do Ciebie w ramach sklepów z naszej grupy kapitałowej, musisz podać dane wskazane w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z naszego narzędzia i dodatkowych usług. Przykładowo, Twój numer telefonu jest nam potrzebny, żeby przesłać kod, który pozwoli Ci uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności w naszym sklepie internetowym, uruchamianych na bazie Twojego skanu.

Administratorami Twoich danych osobowych, w tym zebranych w trakcie korzystania z narzędzia do skanowania, są poszczególne spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, której członkiem jest eobuwie.pl (dalej „Grupa kapitałowa eobuwie.pl”). Każda z tych spółek jest administratorem danych zakresie w jakim podejmuje działania na Twoich danych osobowych. Aktualną obecnie listę tych spółek wraz z ich danymi kontaktowymi znajdziesz w „Zasadach korzystania z narzędzia esize.me” (zamieściliśmy tam również dane kontaktowe inspektorów ochrony danych, którzy zostali powołani w poszczególnych spółkach). Pełne informacje o spółkach z grupy kapitałowej eobuwie.pl znajdziesz również u sprzedawcy i na stronie www.eobuwie.pl/grupaeobuwi.

Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich spółek z Grupy kapitałowej eobuwie.pl, które są administratorami Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania dla Ciebie skanu Twojej stopy oraz ułatwią Ci wybór obuwia możliwie najlepiej dopasowanego do Ciebie. Możliwość korzystania z usług zależy jednak od ich dostępności w danym punkcie sprzedaży oraz jego wyposażenia w narzędzie do skanowania.

Skan Twojej stopy oraz pozostałe dane będą nam służyły przede wszystkim do sprawdzenia przez nasze systemy informatyczne jakie obuwie będzie możliwie najlepiej dopasowane do Twojej stopy, i przedstawienia Ci takiej propozycji zakupowej (uzyskasz dostęp do ofert uwzględniających kształt i rozmiar Twojej stopy i nowych funkcjonalności w sklepach internetowych, a także doradztwa naszych sprzedawców w sklepach stacjonarnych).

W dalszym ciągu będziesz mógł skorzystać z pełnej oferty dostępnej w naszych sklepach. Najbardziej liczy się Twój komfort i odczucia, więc ostateczny wybór obuwia zawsze należy do Ciebie. Nasze działania mają Ci go tylko ułatwić.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w ww. celu jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz akceptując „Zasady korzystania z narzędzia esize.me”.

Jeśli zdecydujesz się zamówić spersonalizowaną wkładkę do butów, Twoje dane będą nam również potrzebne do wykonania dla Ciebie tego zlecenia, które będzie podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych w tym celu.

Jeśli zapisałeś się na newsletter, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych Grupy kapitałowej eobuwie.pl lub naszych partnerów (pod tym adresem możesz zapoznać się z listą naszych partnerów www.eobuwie.pl) – aby wysyłać do Ciebie drogą mailową lub sms’ową atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty), także dostosowywane do Ciebie (lepiej dostosowujemy się do określonych, ogólnych grup klientów Grupy kapitałowej eobuwie.pl, przy czym nie ograniczamy różnym grupom klientów dostępu do ciekawych ofert oraz nie wpływamy istotnie na ich decyzje). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest umowa, którą zawierasz ze spółkami z Grupy kapitałowej eobuwie.pl akceptując „Zasady korzystania z narzędzia esize.me”. Oczywiście możesz zrezygnować z newslettera.

Jeśli masz co najmniej 18 lat i zdecydowałeś się na wyrażenie dobrowolnych zgód marketingowych - analiza Twoich danych osobowych zebranych w trakcie korzystania z naszego narzędzia, będzie służyła spółkom z Grupy kapitałowej eobuwie.pl również do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do Twoich preferencji i oczekiwań, w szczególności z uwzględnieniem Twojego skanu stopy, które w sposób istotny mogą wpływać na Twoje decyzje konsumenckie. Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania naszych komunikatów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana wyłącznie do Ciebie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci.

Co do zasady im częściej będziesz korzystał z naszych usług i nabywał nasze produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będziemy mogli dla Ciebie przygotować. W takim wypadku podstawą takiego działania jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na skorzystanie z oferty Grupy kapitałowej eobuwie.pl dotyczącej skanowania i dodatkowych usług obejmujących komunikację marketingową.

                                       

Dzięki korzystaniu przez Grupę kapitałową eobuwie.pl z zawansowanych technologii, nasze rekomendacje lub treści często będą opracowane lub wysłane do Ciebie przez nasz system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu będą najbardziej aktualne, a Ty będziesz mógł szybko się z nimi zapoznać.

Każda ze spółek z Grupy kapitałowej eobuwie.pl będzie mogła przetwarzać Twoje dane również w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a tą spółką (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

Twoje dane co do zasady będą przetwarzane przez poszczególne spółki z Grupy kapitałowej eobuwie.pl przez okres Twojego korzystania z usług służących ułatwieniu Ci wyboru obuwia dopasowanego dla Ciebie (przy czym poszczególne spółki  mogą dla większej ochrony Twoich danych usunąć je po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach sklepów obsługiwanych przez te spółki), a w przypadku działań marketingowych - do czasu obowiązywania zawartej przez Ciebie umowy, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać lub uprawniać poszczególne spółki do dłuższego przetwarzania tych danych lub będą one przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Jeśli zdecydujesz się zamówić spersonalizowaną wkładkę do butów, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu tylko do czasu wykonania dla Ciebie tego zlecenia. Oczywiście, w dalszym ciągu okres ten może być dłuższy ze względu na obowiązki wynikające z przepisów prawa lub w przypadku przechowywania ich na wypadek potencjalnych roszczeń.

W każdym czasie masz prawo do:

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają poszczególnym spółkom z Grupy kapitałowej eobuwie.pl prowadzić ich strony internetowej i aplikacje (jeśli dana spółka taką dysponuje), w tym komunikację z Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail i sms, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi, w tym służących do skanowania, i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki i zamówienia, oraz zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty etc. w tym, w ramach powyższych czynności, także spółkom z naszej grupy kapitałowej. Jeśli zdecydujesz się udostępnić wybranej przez Ciebie osobie otrzymany od nas kod umożliwiający dostęp do Twoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wymiaru Twojej stopy, również taka osoba będzie odbiorcą Twoich danych.

Niektóre spółki z Grupy kapitałowej eobuwie.pl mogą wyjątkowo przekazać Twoje dane swoim partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze) oraz wspierających funkcjonalności poszczególnych sklepów internetowych i aplikacji. Partnerzy Ci mogą przetwarzać dane głównie w Stanach Zjednoczonych (USA). Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również, żeby nasi partnerzy byli objęci programem tzw. Privacy Shield. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez spółkę z Grupy kapitałowej eobuwie.pl, która przekazuje Twoje dane do państw spoza EOG kopię zabezpieczeń dotyczących takiego transferu, w szczególności kontaktując się z jej inspektorem ochrony danych.